Kiedy nastąpi i jak będzie przebiegał powrót serwerów MINEWORLD?

Powrót serwerów będzie przebiegał dwuetapowo:
Etap 1
Wiosna 2023*

Wiosną 2023r. (najprawdopodobniej) udotępnimy graczom Survival w fazie Wczesnego Dostępu.
Serwer będzie zawierał podstawowe funkcjonalności m.in. takie jak Ekonomia, Działki, PvP.
Gracze będą mogli zaznajomić się z nowymi rzeczami, które są już ukończone, a których nie było wcześniej u nas.
Dowiedzą się również o elementach, które pozostały do wykonania przed uznaniem serwera za kompletny.

Etap 2
2023*

Po przygotowaniu wszystkich zaplanowanych elementów dla serwera Survival nastapi jego reset.
Wszystkie postepy osiągnięte w fazie Wczesnego Dostępu zostaną utracone i gra zacznie się od początku.
Od tego momentu będziemy mówić o pełnym otwarciu serwera.

*- termin może ulec zmianie