Lista Banów MineWorld

Szczegółowe informacje o karach na serwerach MineWorld.

WSZYSTKO 1778BANY 383CZASOWE BANY 152WYCISZENIA 2CZASOWE WYCISZENIA 395OSTRZEżENIA 324CZASOWE OSTRZEżENIA 1WYRZUCENIA 371IP BANY 150

Powód Wykonawca Data Koniec Typ Status
wyrazaj sieNight_MaraNight_MaraApril 14th, 2019
7:14 AM
N/AKickN/A

pysixlops


pysixlops