Lista Banów MineWorld

Szczegółowe informacje o karach na serwerach MineWorld.

WSZYSTKO 1364BANY 322CZASOWE BANY 121WYCISZENIA 1CZASOWE WYCISZENIA 293OSTRZEżENIA 217CZASOWE OSTRZEżENIA 1WYRZUCENIA 288IP BANY 121

Powód Wykonawca Data Koniec Typ Status
Świadome działanie na szkodę gracza, niestosowna budowlaLelouchLelouchFebruary 26th, 2019
8:27 AM
February 27th, 2019
8:27 AM
Czasowy banNieaktywny
Dzialanie na szkode gracza, niszczenie cudzej budowli, niestosowne budowleLelouchLelouchFebruary 26th, 2019
8:12 AM
N/ABanNieaktywny

prozaou


prozaou