Lista Banów MineWorld

Szczegółowe informacje o karach na serwerach MineWorld.

WSZYSTKO 969BANY 238CZASOWE BANY 82WYCISZENIA 1CZASOWE WYCISZENIA 212OSTRZEżENIA 160CZASOWE OSTRZEżENIA 1WYRZUCENIA 201IP BANY 74

Powód Wykonawca Data Koniec Typ Status
cheatyNightmaraNightmaraFebruary 7th, 2019
8:56 AM
N/AIP BanAktywny
cheatyNightmaraNightmaraFebruary 7th, 2019
8:56 AM
N/ABanAktywny

olixxd9


olixxd9