Lista Banów MineWorld

Szczegółowe informacje o karach na serwerach MineWorld.

WSZYSTKO 2043BANY 430CZASOWE BANY 178WYCISZENIA 2CZASOWE WYCISZENIA 464OSTRZEżENIA 373CZASOWE OSTRZEżENIA 1WYRZUCENIA 423IP BANY 172

Powód Wykonawca Data Koniec Typ Status
cheatyNightmaraNightmaraFebruary 7th, 2019
8:56 AM
N/AIP BanAktywny
cheatyNightmaraNightmaraFebruary 7th, 2019
8:56 AM
N/ABanAktywny

olixxd9


olixxd9