Lista Banów MineWorld

Szczegółowe informacje o karach na serwerach MineWorld.

WSZYSTKO 1357BANY 321CZASOWE BANY 121WYCISZENIA 1CZASOWE WYCISZENIA 290OSTRZEżENIA 217CZASOWE OSTRZEżENIA 1WYRZUCENIA 286IP BANY 120

Powód Wykonawca Data Koniec Typ Status
cheatyNightmaraNightmaraFebruary 7th, 2019
8:56 AM
N/AIP BanAktywny
cheatyNightmaraNightmaraFebruary 7th, 2019
8:56 AM
N/ABanAktywny

olixxd9


olixxd9