Lista Banów MineWorld

Szczegółowe informacje o karach na serwerach MineWorld.

WSZYSTKO 1448BANY 338CZASOWE BANY 126WYCISZENIA 1CZASOWE WYCISZENIA 311OSTRZEżENIA 242CZASOWE OSTRZEżENIA 1WYRZUCENIA 300IP BANY 129

Powód Wykonawca Data Koniec Typ Status
skinMiroTczMiroTczFebruary 20th, 2019
3:37 AM
February 20th, 2019
3:57 AM
Czasowy banNieaktywny
skinMiroTczMiroTczFebruary 20th, 2019
3:34 AM
N/AKickN/A

michalk6


michalk6