Lista Banów MineWorld

Szczegółowe informacje o karach na serwerach MineWorld.

WSZYSTKO 1364BANY 322CZASOWE BANY 121WYCISZENIA 1CZASOWE WYCISZENIA 293OSTRZEżENIA 217CZASOWE OSTRZEżENIA 1WYRZUCENIA 288IP BANY 121

Powód Wykonawca Data Koniec Typ Status
MOŻESZNaten_13Naten_13April 14th, 2019
8:35 AM
April 14th, 2019
9:05 AM
Czasowy muteNieaktywny
wyrazaj sieNightmaraNightmaraJanuary 4th, 2019
10:57 AM
N/AKickN/A

mauorycy1337


mauorycy1337