Lista Banów MineWorld

Szczegółowe informacje o karach na serwerach MineWorld.

WSZYSTKO 1357BANY 321CZASOWE BANY 121WYCISZENIA 1CZASOWE WYCISZENIA 290OSTRZEżENIA 217CZASOWE OSTRZEżENIA 1WYRZUCENIA 286IP BANY 120

Powód Wykonawca Data Koniec Typ Status
słownictwoSlouSlouFebruary 11th, 2019
9:10 AM
N/AKickN/A
wyrazaj sieNightmaraNightmaraFebruary 9th, 2019
10:21 AM
N/AKickN/A

karygan


karygan