Lista Banów MineWorld

Szczegółowe informacje o karach na serwerach MineWorld.

WSZYSTKO 1357BANY 321CZASOWE BANY 121WYCISZENIA 1CZASOWE WYCISZENIA 290OSTRZEżENIA 217CZASOWE OSTRZEżENIA 1WYRZUCENIA 286IP BANY 120

Powód Wykonawca Data Koniec Typ Status
Niestosowanie się do polecen administracjiNightmaraNightmaraFebruary 9th, 2019
10:22 AM
February 9th, 2019
10:52 AM
Czasowy muteNieaktywny
caps offNightmaraNightmaraFebruary 9th, 2019
10:19 AM
N/AKickN/A
RegulaminMiroTczMiroTczFebruary 1st, 2019
9:25 AM
N/AKickN/A

judasz


judasz