Lista Banów MineWorld

Szczegółowe informacje o karach na serwerach MineWorld.

WSZYSTKO 1364BANY 322CZASOWE BANY 121WYCISZENIA 1CZASOWE WYCISZENIA 293OSTRZEżENIA 217CZASOWE OSTRZEżENIA 1WYRZUCENIA 288IP BANY 121

Powód Wykonawca Data Koniec Typ Status
RegulaminNight_MaraNight_MaraMarch 2nd, 2019
2:29 AM
N/AIP BanAktywny
RegulaminNight_MaraNight_MaraMarch 2nd, 2019
2:29 AM
N/ABanAktywny

adminkochamcie


adminkochamcie